f$/h,G]8::כ&|p+=Q[&W'E_dڒ rԫ1k~n{+V>t^Sّ)sčmu҃k"a4DKDtK saNg@02Vk2'hńL*ǬK* nŦyb3^+ڡdh_HKZjȾ:*Jc+y_ Z/`g3>^gT}:%Hpe퍏'oلhF3[s'wII`ht_*0U4AD s@>h=7_ckI,ÓŢ)-ȉxMī.8v7,C{pE_Dbx`Fw{h}K9U(P fQjrQaXӛ$kZM$:)LZ.^r{6eZAv~QNgXx_BTۗP9sk%, másoló gép, multifunkciós, színes másoló, színes fénymásológép, szerviz, javítás,fénymásológép szerviz,szervíz, szaktanácsadás, üzemeltetés, hibaelhárítás, fénymásolástechnika, fénymásolás technika, irodatechnikai berendezés, irodatechnika, telefax, fax, panasonic fax, új fénymásológép, felújított fénymásológép, fénymásológép bérlés, lézer nyomtató, samsung nyomtató, forgalmazás, ineraktív tábla, panaboard, gazdaságos, "> SHARPWORLD Panasonic DP-8016 fénymásoló
workio dp8016

Panasonic Workio DP-8016 fénymásoló

Kis/közepes teljesítményű, moduláris felépítésű digitális másoló és lézernyomtató, amely az alapvető másolási igényeken túl már a legegyszerűbb felépítésében is magassabb szintű igényeket hivatott kiszolgálni.
Egyszerűsége, és kényelmes, döntött kezelőpaneljén lévő magyar nyelvű LCD kijelzője igazán könnyű működtetést biztosít. A legfontosabb funkciók világító nyomógombokon keresztül állíthatók be, így egy pillantással felmérhetjük, milyen feladatokat adtunk készülékünknek. A gyárilag beépített 50 lapos kézi lapadagoló a különleges papírok (fólia, etikett, vastag papír, boríték, stb.) fogadásán túl alkalmassá teszi készülékünket a keresztbe-kasul laprendezés lehetőségének kihasználására , akár második papírkazetta megvásárlása nélkül!
Már-már a jövőt vetíti előre az, hogy a nyomtatáshoz szükséges PC interfész és hálózati kártya gyárilag beépítésre kerül, hangsúlyozva ezzel, hogy egy korszerű digitális készüléket egyre inkább hálózatos alkalmazásban fogunk használni.

Jellemzők
- A Panasonic legfejlettebb digitális képfeldolgozó és képalkotó rendszerei kerültek beépítésre
- Digitális effektek: Digital Sky Shot, 2-t 1-re és 4-et 1-re másolás, képforgatás, könyvmásolás üzemmód,
kétoldalas szkennelés -> egyoldalra nyomtatás, stb.
- Kétsoros, pixelgrafikus LCD kijelző magyar nyelvű menürendszerrel
- Papíradagolás legalább 2 helyről, legfeljebb 5 helyről; teljes kapacitás 600 lap, kiegészítőkkel pedig 2250 lap
- Kinyúló részek nélküli készülék-felépítés
- Kedvező üzemeltetési költségek, egyszerű, rendkívül tiszta festékpalack-csere
- Kódszámos másolás korlátozás (300 pozíció)

Műszaki adatok
- nyomtatási/másolási sebesség: 15 lap/perc (A4)
- eredeti mérete: legfeljebb A3
- másolat mérete: A5-A3 kazettából, A6-A3 kézi adagolóból

 

vissza

 

 

 

ugrás az oldal tetejére

 

 

© 2009 E-Copy Kft.